วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554

อินเตอร์เน็ต

ที่นอนลมลดแผลกดทับ

อินเตอร์เน็ต

รถเข็นผู้ป่วย

อินเตอร์เน็ต

เครื่องเจาะน้ำตาลในเส้นเลือด

อินเตอร์เน็ต

เก้าอี้นั่งถ่าย / เก้าอี้อาบน้ำ

อินเตอร์เน็ต

เครื่องยกตัวคนไข้แบบไฟฟ้า